Referenssejä | Referenser

I mitt samarbete med Nina uppskattar jag hennes höga ambitionsnivå och framåtanda, som i kombination med en lekfull och positiv grundinställning ger energi och möjliggör nya öppningar.
Eivor Söderström
PM, ARBETSHANDLEDARE

Jag känner Nina som en erfaren, ansvarsfull, skicklig arbetshandledare och organisationskonsult med fin balans i tanke, känsla och intuition. Dessutom har hon en förmåga att professionellt se resurser och positiva sidor i krävande situationer.
Mats Hildén
HVM, (organisationskonsult och arbetshandledare, psykoterapeut)

Ninalla on positiivinen asenne kaikessa tekemisessään. Hän on määrätietoinen ja kunnianhimoinen. Nina kohtaa ihmisen sellaisenaan ja näkee ihmisen potentiaalin/mahdollisuudet. Hän tekee työnsä huolella ja asettaa asiakkaansa etusijalle. Arvostan hänen autenttista halua auttaa lähimmäistään/asiakastaan. Suosittelen lämpimästi Ninaa.
Johanna Mannila
TtM